GŁOWACKIEGO Kraków

Zespół mieszkaniowy przy ul. B. Głowackiego w Krakowie

Symulacja pożaru w garażu podziemnym z systemem kanałowego oddymiania.