Skip to content
Menu

Nasza oferta symulacja ewakuacji

Obliczanie czasu ewakuacji

  • metodą ręczną;
    Obliczenie czasu ewakuacji dla prostych obiektów wykonuje się metodą analityczną na podstawie normy PD-7974-6 („The application of fire safety engineering principles to fire safety design of buildings. Human factors. Life safety strategies. Occupant evacuation, behaviour and condition (Sub-system 6”i SFPE (“Handbook of Fire Protection Engineering – Third Edition 2002”).
  • poprzez symulacje CFD;
    Symulacja CFD ewakuacji osób i wyznaczenie czasu jej prowadzenia wykonujemy w programie Pathfinder firmy Thunderhead. Program ten, jest to rozbudowany symulator zachowania tłumu, przeznaczony do modelowania złożonych scenariuszy ewakuacji. Program umożliwia wyznaczenie czasu bezpiecznego wyjścia z budynku, wykorzystując w obliczeniach algorytmy sztucznej inteligencji.  Program posiada graficzny interfejs do tworzenia modelu symulacji ewakuacji, zarówno w środowisku 2D i 3D. Ponadto Pathfinder zawiera dodatkowe narzędzie służące do wizualizacji wyników. Wyniki z programu Pathfinder sprawdzono przez Instytut NIST (National Institute of Standards and Technology) w celu weryfikacji otrzymanych czasów. Przeprowadzano rzeczywistą ewakuację w takich samych środowiskach i porównywano otrzymane czasy. Wyniki osiągnięte przez program do symulacji ewakuacji Pathfinder były bardzo zbliżone do pomiarów ręcznych.

Wyniki przedstawione są w profesjonalnym raporcie.