APART HOTEL Warszawa

APART HOTEL przy ul. Jastrzębowskiego w Warszawie

Symulacja pożaru w garażu podziemnym ze stanowiskami windowymi (Klaus) z systemem strumieniowego oddymiania.

2 rzut garażu - wentylacja strumieniowa
aquar11
promieniowanie cieplne