BUDYNEK MIESZKALNY Katowice

Budynek Mieszkalny Wielorodzinny przy ul. Krasińskiego w Katowicach

Symulacja pożaru w garażu podziemnym z systemem kanałowego oddymiania.

3MWM-gar
2MWM-gar