PARK PLAZA Szczecin

Szczeciński biurowiec w obszarze dzielnicy Centrum w otoczeniu ulic Matejki, Malczewskiego.

Opis: Zakres prac to doradztwo techniczne w zakresie zabezpieczenia poziomych i zapobiegania zadymieniu pionowych dróg ewakuacyjnych w budynku biurowym wysokim, o 13 kondygnacjach nadziemnych. Na poziomych drogach ewakuacyjnych zastosowano oddymianie mechaniczne w oparciu m.in. o BS 7346-4, a na pionowych system różnicowania ciśnienia (nadciśnienie) w oparciu o PN EN 12101-6.

Szczecin22
Szczecin33