CARBON TOWER Wrocław

Budynek usługowo – biurowego z garażem wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Fabryczna, Wrocław.

Symulacja pożaru w garażu zamkniętym z systemem strumieniowego oddymiania w budynku biurowo-usługowym.

carbon1
carbon2