TISCHNERA OFFICE Kraków

Budynek usługowo – biurowy z garażem przy ul. Tischnera w Krakowie

Symulacja pożaru w garażu podziemnym z systemem strumieniowego oddymiania.

2.TISCH
3.TISCH