Skip to content
Menu

Nasza oferta pomiary

Pomiary wentylacji pożarowej na pionowych i poziomych drogach ewakuacyjnych .

Najczęściej spotykanymi systemami nadciśnieniowymi na obiektach są zaprojektowane w oparciu o:

 • PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 6: Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień – Zestawy urządzeń;
 • Mirosław Kosiorek, Piotr Głąbski Instrukcja nr 378/2002 ITB Projektowanie instalacji wentylacji pożarowej dróg ewakuacyjnych w budynkach wysokich i wysokościowych, Warszawa 2002;

Z kolei systemy oddymiające oparte są o:

 • BS 7346-4:2013 – Components for smoke and heat control systems. Functional recommendations and calculation methods for smoke and heat exhaust ventilation systems, employing steady-state design fires. Code of practice,
 • BS 7346-7:2013 – Components for smoke and heat control systems. Code of practice on functional recommendations and calculation methods for smoke and heat control systems for covered car parks,
 • NEN 6098:2012 Smoke control systems for powered smoke exhaust ventilators in car parks;
 • NFPA 92, Systemy ochrony przed zadymieniem, Edycja 2012.

Do pomiarów systemu wentylacji pożarowej stosuje się następujące urządzenia:

 • Pomiar prędkości – Termoanemometr;
 • Pomiar siły na klamce potrzebnej do otwarcia drzwi – Dynamometr;
 • Pomiar różnicy ciśnienia – Mikromanometr;
 • Natężenie przepływu powietrza na kratach wyciągowych– Balometr;
 • Przenośny mierniki temperatury i termoparowe czujniki temperatury.

Celem pomiarów instalacji wentylacji pożarowej na budynku jest analiza i zinterpretowanie wyników w kontekście projektu pierwotnego oraz aktualnych norm i przepisów.