Skip to content
Menu

Nasza oferta symulacja pożaru

Wykonanie symulacji pożarów zakończonych profesjonalnym raportem.

Celem analiz CFD między innymi jest sprawdzenie zaprojektowanej instalacji oddymiającej w danej przestrzeni np. w garażu podziemnym, pod kątem spełnienia przepisów:

Instalacja wentylacji oddymiającej powinna:

  • Usuwać dym z intensywnością zapewniającą, że w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionych przejściach i drogach ewakuacyjnych nie wystąpi zadymienie lub temperatura uniemożliwiające bezpieczną ewakuację,
  •  Zapewnić bezpieczeństwo ekipom ratowniczym.

Coraz częściej spotyka się wymóg z dostarczeniem CFD na etapie projektu budowlanego, ma to uzasadnienie np. kiedy jest „trudna” architektura. Wówczas można potwierdzić lub wykluczyć dane rozwiązanie w newralgicznych miejscach w budynku już na wczesnym etapie procesu budowlanego.

Symulacje rozwoju pożaru wykonuje się w do tego celu dedykowanym oraz uznanym w Polsce i USA programie FDS (Fire Dynamics Simulator). który oparty jest o metody obliczeniowe numerycznej dynamiki płynów (z ang. CFD – computational fluid dynamics). Program ten rozwiązuje numerycznie postać równań Naviera-Stokesa, odpowiednich dla niskiej prędkości, przepływu napędzanego termicznie, z naciskiem na dymu i transportu ciepła z pożarów. Smokeview to program do wizualizacji, który służy do wyświetlania wyników symulacji programu FDS. Oba programy są darmowe, opracowane przez National Institute of Standards and Technology (NIST) z USA we współpracy z VTT Technical Research Centre z Finlandii. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://pages.nist.gov/fds-smv/. Wersja programu, która jest używana do analiz to FDS_6.

Pomoc w przygotowaniu projektów wentylacji pożarowej

  • koncepcji technicznych np. do celów wycen dla inwestora
  • projektu budowlanego
  • projektu wykonawczego

Doradztwo w poniższym zakresie

  • klatki schodowe zabezpieczane poprzez oddymianie grawitacyjne (również z nawiewem mechanicznym) oraz poprzez różnicowanie ciśnienia (nadciśnienie) także w budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) przy uwzględnieniu ciągu kominowego;
  • garaże zabezpieczone poprzez oddymiane kanałowe lub strumieniowe przy użyciu wentylatorów strumieniowych (tzw. jet fan),
  • atria, pasaże, hale widowiskowo sportowe (oddymianie i ewakuacja),
  • analiza obliczeniowej temperatury dymu celem określenia klasy ogniowej wentylatorów oddymiających (F400, F600)